PROGRAMA

Penktadienis, spalio 12 d.

8:00 – išvykimas iš Vilniaus (planuojama užsakyti autobusą)

13:00 – dalyvių registracija

14:00-14:15 Konferencijos atidarymas
Oficialus sveikinimo žodis

14:00-16:00 – plenarinis posėdis
Robert Evans (Cardiff University)
Why Experts still Matter: The Value of Scientific Values in a Post-Truth World

Filip Vostal (Czech Academy of Sciences)
Venture Academics
Klausimai ir diskusija

16:00-16:30 kavos pertrauka

16:30-18:30 pranešimų sesijos paralelinėse sekcijose

I-oji sekcija. Lietuviškos sociologijos Kunstkammera

Vylius Leonavičius (VDU)
Kokia sovietmečio modernybė, kokia sovietmečio visuomenė

Andrius Bielskis (MRU)
Sociologija ir literatūra: Thomas Mannas ir kritinė teorija

Arūnas Poviliūnas (VU), Rūta Žiliukaitė (VU)
Ar iš tikrųjų lietuviai yra linkę labiausiai iš visų Europos gyventojų pritarti baziniam pajamų modeliui?

 Vaidas Morkevičius (VU), Zenonas Norkus (VU)
Estų vyrų ūgio mįslė ir kaip sociologija gali padėti ją įminti

II-oji sekcija. Socialiniai tinklai ir dalyvavimas

Eglė Butkevičienė (KTU)
Socialiniai tarpusavio pagalbos tinklai Lietuvoje

Jurgita Jurkevičienė (KTU)
Dalyvavimas virtualiuose tinkluose Lietuvoje

Ligita Šarkutė (VDU)
Socialinis įsitraukimas ar socialinė izoliacija: kas ką?

Jūratė Imbrasaitė (VDU)
Ar žiniasklaidos vartojimas skatina dalyvauti politiniuose veiksmuose Lietuvoje?

18:30 – 20:00 vakaro užkandžiai, pokalbiai, dovanos ir dainos

  

Šeštadienis, spalio 13 d.

9:30-11:00 paralelinės sesijos sekcijose
I-oji sekcija. Metodologinės mįslės ir sprendimai

Giedrė Plepytė-Davidavičienė (LSTC; VU)
Tyrimo imties reprezentatyvumo beieškant

Faustas Stepukonis (KU)
Sisteminis tyrimų rezultatų „pagerinimas“ dėl nepakankamo respondentų dalyvavimo lygmens

Diana Janušauskienė (LSTC)
Sociologas-detektyvas: Kokybinių interviu duomenų interpretavimo iššūkiai

Ainė Ramonaitė (BPTI, VU), Aleksejus Kononovičius (BPTI, VU)
Nuo fizikos prie sociologijos: kompiuterinis dinaminių socialinių procesų modeliavimas

II-oji sekcija. Deviacijų sociologijos ir kriminologijos problemos

Jolanta Aleknevičienė (VU), Aušra Pocienė (VU)
Kriminologinio žinojimo konstravimas: studijų ir tyrimų reikšmė

Laima Žilinskienė (VU)
Permąstant reintegracijos sistemą

Rimantė Gaičevskytė-Savickė (VU)
Moteris nusikaltėlė: namų šeimininkės virsmas harpija

Aleksandras Dobryninas (VU)
Socialinė kontrolė ir kriminalizacija: naujojo Beccaria beieškant

11:00 – 11:30 kavos pertrauka

11:30-13:00 paralelinės sesijos sekcijose
I-oji sekcija. Regioninės tapatybės ir atminties klausimai

Vidmantas Vyšniauskas (VDU)
Komunikacinės atminties vaidmuo konstruojant priklausymą vietai: Šalčininkų krašto atvejis

Irena Šutinienė (KU)
Klaipėdos krašto autochtonų etninės tapatybės kaitos trajektorijos sovietmečiu

Sigita Kraniauskienė (KU)
Sugriauti gyvenimo eigos scenarijai: Klaipėdos krašto autochtonų kelias į suaugystę po Antrojo pasaulinio karo

II-oji sekcija. Sveikatos ir kūno sociologija

Jolanta Kuznecovienė (VDU; LSMU)
Biogalios viražai: orumo ir mirties medikalizacija Lietuvoje

Almanė Pakrijauskaitė (VDU)
Alkoholio vartojimas: socialinės aplinkos konteksto modelio ir vyrų tapatybės jungtis

Daumantas Stumbrys (VU), Jurga Mataitytė-Diržienė (VU), Eugenijus Lesinskas (VU), Jekaterina Byčkova (VU)
Nuo medicinos link visuomenės sveikatos: klausos implantacijos iššūkiai Lietuvoje

13:00 – 14:00 kavos pertrauka

14:00-15:30

I-oji sekcija.Apie sociologija yra mokslinis žinojimas?                            

Arvydas Virgilijus Matulionis (LSTC)
Lietuvos sociologija: tarnaitė ar ponia? (2 serija)

Audronė Telešienė (KTU)
„Savaime suprantamos“ ir „ginčytinos“ sociologinio žinojimo sritys Lietuvoje. Kas kvestionuoja, kaip kvestionuoja ir kokios to pasekmės?

Agnė Girkontaitė (VU), Michael Ochsner (ETH Zurich)
„Bet aš jau du metus nesipublikavau“ arba Ko nemato vertintojai?

Ingrida Gečienė-Janulionė (SII), Laima Nevinskaitė (SII)
Kaip priartinti mokslą prie visuomenės? Mokslo krautuvių idėja ir galimybės Lietuvoje

II-oji sekcija. Tapatybių ir kontekstų jungtys

Giedrė Strakšienė (KU)
Teatrinės komunikacijos koncepcija ir žiūrovo vaidmuo

Darja Lyzenko (VDU)
Nemonogaminių santykių konstravimas: svingas Lietuvoje

Rūta Žiliukaitė (VU), Aida Savicka (VU)
Būti laimingu ar ne? Lietuvos visuomenės išskirtinės subjektyvios gerovės prielaidos

Dovilė Galdauskaitė (VU)
Gimstamumo, laimės ir lyčių revoliucijos dimensijų tarpdiscipliniškumas: sociologinė demografinė perspektyva

15:30-16:00 Lietuvos sociologų draugijos planų aptarimas ir konferencijos uždarymas,

16:00 – 16:30 atsisveikinimas

17:00 išvykimas (autobusu į Kauną ir Vilnių)

Stendiniai, virtualūs ir DIY pranešimai (spalio 12-13)

Arūnas Acus (KU)
Smurto prieš moterį artimoje aplinkoje problema: realybės diskursas

Rūta Brazienė (VDU)
Lietuvos jaunimo apsirūpinimas būstu: galimybės ir problemos

Eugenijus Dunajevas (VU)
Socialinio darbo galia skirtingose socialinio darbo koncepcijose

Inga Gaižauskaitė (LSTC)
Kalbos redaktorių Lietuvoje visumos paieškos

Aldis Gedutis (KU), Kęstas Kirtiklis (VU)
Kova su šešėliu arba Šventojo Gralio beieškantys humanitarai

Rasa Indriliūnaitė (VDU)
(Ne)saugumas Lietuvos privataus būsto nuomos sektoriuje: jaunimo vertinimai

Mindaugas Stundža (NEC), Natalija Valavičienė (NEC, MRU)
Mėgavimasis, domėjimasis ir pasitikėjimas savimi – minkštoji galia mokinių pasiekimuose

Jolita Viluckienė (KU)
Įkūnytos erdvės horizontai iš vežimėliu judančio asmens perspektyvos

Apolonijus Žilys (VDU)
Jaunimo mobilumo prielaidos Lietuvos būsto karjeros hierarchijoje